Gwybodaeth ar gyfer cleifion, teuluoedd a’r cyhoedd

Llinell gymorth atgyfeiriadau

Mae ein llinell gymorth atgyfeiriadau yna i rywun sy’n ystyried codi pryder gyda ni am nyrs, fydwraig neu gydymaith nyrsio. Gallwn ni helpu egluro mwy am bwy ydyn ni, sut gallwn ni eich helpu chi ac yn bwysicaf oll, pa gymorth gallwn ni ei gynnig i chi. Galwch ni ar 020 3307 6802.

Darllen mwy