10 George Street

Manylion cyswllt, cyfarwyddiadau ac oriau agor ar gyfer 10 George Street

Edrychwch ar Fap Mwy

Address:

Peidiwch ag anfon post i’r cyfeiriad hwn. Yn hytrach, anfonwch unrhyw bost i 1 Westfield Avenue.

Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth
Llawr 2
10 George Street
Caeredin
EH2 2PF

Oriau agor: Dydd Llun i ddydd Gwener, 08:00-18:00

Teleffon: 0131 624 5000

Mynediad

Mae mynediad heb risiau i’r adeilad o lefel y stryd. Gellir cael mynediad i bob llawr trwy lifft.

Cyfarwyddiadau

Ewch i Princes Street ac ewch yn union tuag at Gofeb Scott, ac yno dylech fynd i fyny ac i’r dde tuag at St Andrew’s Square. Trowch i’r chwith ar George Street ac mae rhif 10 ychydig ddrysau i lawr yn unig.

Asesiad risg Covid-19

Mae’r asesiad hwn yn amlinellu’r trefniadau diogelwch y byddwn yn eu defnyddio i gadw’n cydweithwyr a’n hymwelwyr yn ddiogel ac atal lledaeniad coronafeirws.

Asesiad risg Covid-19 10 George Street