1 Westfield Avenue

Cyfeiriad post, manylion cyswllt ac oriau agor ar gyfer 1 Westfield Avenue

Edrychwch ar Fap Mwy

Cyfeiriad:

Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth
Llawr 17
1 Westfield Avenue
Llundain
E20 1HZ

Teleffon: 020 7462 5800

Oriau agor: Monday to Friday: 08:00-18:00

Mynediad

O fewn yr adeilad, mae lifft i’r ail lawr ar bymtheg. Mae mynediad heb risiau i’r adeilad o lefel y stryd.

Asesiad risg Covid-19

Mae’r asesiad hwn yn amlinellu’r trefniadau diogelwch y byddwn yn eu defnyddio i gadw’n cydweithwyr a’n hymwelwyr yn ddiogel ac yn atal lledaeniad coronafeirws.

Asesiad risg Covid-19 1 Westfield Avenue