Cyfarfod y Cyngor: 24 Mai 2017

Papurau ar gyfer 24 Mai 2017 

Y Cyngor eitem 7 

Rydym yn annog unrhyw un sy'n mynychu i ddod â'u copïau eu hunain o bapurau'r Cyngor gyda nhw, gan mai dim ond nifer gyfyngedig iawn fydd ar gael ar y diwrnod. Nodwch mai amcangyfrif yw amseroedd yr agenda ar gyfer cyfarfod y Cyngor ar 24 Mai 2017.

Os hoffech fynychu, archebwch le drwy'r dudalen Eventbrite.

Gallwch ddilyn cyfarfod y Cyngor yn fyw ar Twitter drwy ddefnyddio #nmccouncil.

Byddwn yn rhoi diweddariadau o'n cyfrif Twitter @nmcnews.