MoU between NMC and HIW

Memorandum of understanding between the NMC and Healthcare Inspectorate Wales (HIW)

Download the memorandum of understanding with HIW.

This document sets out the framework for a working partnership between Healthcare Inspectorate Wales and the NMC in order to promote patient safety and high quality care in Wales.

Mae'r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth yn nodi'r fframwaith ar gyfer partneriaeth rhwng AGIC a'r CNB er mwyn hybu diogelwch cleifion a gofal o ansawdd uchel yng Nghymru.